วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556

งานหล่อปูนพลาสเตอร์ รูปปั้นพระพิฆเนตร

อีกหนึ่งชิ้นงานที่สร้างสรรค์เมื่อหลายปีก่อ


วันนี้เอามาอวดโฉมให้น้อง ๆ ที่ผู้สนใจงานปั้นได้ดูกัน
เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่าง ๆ จะนำข้อมูลและภาพต่าง ๆ มาให้ชมกัน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การปั้นและงานหล่อพิมพ์ปูนพลาสเตอร์


หวังว่าทุกท่านจะแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนกันนะครับ

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การแสดงพื้นบ้าน

เพิ่มหมวดหมู่ใหม่ ในเรื่องราวของการแสดงพื้นบ้าน
หวังว่าหมวดหมู่การแสดงพื้นบ้านจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจการแสดงพื้นบ้านของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

สำหรับท่านผู้ในสนสามารถแวะเวียนมาใช้บริการกันได้ที่นี่นะครับ

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

ศิลปะกับวัฒนธรรม

เรื่องราวของศิลปะที่น่าสนใจ ศิลปะ + วัฒนธรรม กลายเป็นศิลปะวัฒนธรรม
ดังนั้น blog นี้จึงแบ่งหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการศึกษาจึงเพิ่มหมวด คือ หมวดนาฎศิลป์ หมวดดนตรีั หมวดเทคโนศิลป์

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

ศิลปะบนแผ่นดิน

ศิลปะบนแผ่นดิน รากฐานศิลปะล้วนเกิดขึ้นเพราะจินตนาการ ธรรมชาติ และแรงบันดาลใจ เรื่องต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มีความเป็นมาที่ยาวนาน
เมื่อเรื่องศิลปะ คือ ธรรมชาติ และจินตนาการ + แรงบันดาลใจ พื้นฐานศิลปะแบบตามใจเรา คือ ความสุขของการสังสรรค์ผลงาน......
ศิลปะคือความพอใจ.........
ใครอยากเรียนรู้ศิลปะตามสไตล์ผมก็เชิญแวะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553

ศิลปะกับความพอใจ

เรื่องราวของศิลปะกับความพอใจ .....
สำหรับท่านที่ชอบสร้างสรรค์งานศิลปะ...
ตามความพอใจของตนเอง...
เชิญแลกเปลี่ยนประสบการณ์...ความคิดได้ที่นี่

วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2553

ศิลปะ คืออะไร

ศิลปะ คือ อะไร ในนิยามของคนเขียน blog ศิลปะคือการสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นภาษา ภาพวาด สิ่งประดิษฐ์ ล้วนเป็นศิลปะที่สือความหมาย สือความคิดของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ดังนั้นศิลปะคือการสือสารด้วยสิ่งต่างๆ ให้ผู้อื่นรับรู้รับทราบสิ่งที่เราจินตนาการและความรู้สึกนึกคิด โดยการถ่ายทอดมาเป็นงาน

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2553

ศิลปะคืออะไร

ศิลปะเแต่เดิม ก็คือความพอใจ แต่ในนิยามศัพท์ต่างๆ ศิลปะกับมีความหมายอีกแบบ แต่หนสุดท้ายศิลปะใน blog นี้คือความพอใจนะจ๊ะ หวังว่าน้ิองจะหาความรู้มาเพิ่มเติม เนื่องจากทุกอย่างต้องแสวงหาเองด้วย แล้วพี่จะเติมให้ในสิ่งที่พี่รู้แล้วกัน...ขอบคุณครับที่แวะมาเยือน